Privacybeleid

1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder willen wij u informeren over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke informatie is alle informatie waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de gegevensbeschermingsverordening (DSGVO) is gepepharm GmbH, Josef-Dietzgen-Straße 3, 53773 Hennef, Duitsland, e-mail: gepe@gepepharm.de (hierna: gepepharm GmbH). Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2. gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet wilt registreren of ons op een andere manier informatie wilt verstrekken, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u naar de pagina gaat
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatige gebruik.

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen met derden delen als:

 • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting
 • de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te waarborgen.

We samenwerken met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we met de bovengenoemde reclamepartners werken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.

Let op: u kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze instellingen voor elke browser vinden onder de volgende links:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4. Contact opnemen

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contact opnemen met gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist.

5. gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b DGSVO worden de persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Uw klantaccount kan te allen tijde worden verwijderd en dit kan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, waarover wij u hieronder informeren.

Wij gebruiken uw e-mailadres naast de contractafhandeling om u per e-mail te informeren over onze eigen gelijksoortige goederen/diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Indien u geen verdere reclame wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten via e-mail op het volgende adres: gepe@gepepharm.de of klik op de link "Uitschrijven" aan het einde van de nieuwsbrief.

6. commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van de aanmaak van het commentaar en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en op de website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door het plaatsen van een commentaar. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij een klacht indient over onrechtmatig inhoud die op uw website is gepubliceerd. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1 sub b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als u door derden als onwettig wordt aangeklaagd.

7. gebruik van uw gegevens voor directe reclame

7.1 Registratie voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Uw e-mailadres is de enige vereiste informatie voor de verzending van de nieuwsbrief. De vermelding van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om op een link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen. De inschrijving voor de nieuwsbrief is pas vanaf 16 jaar toegestaan. Met uw registratie bevestigt u dat u minstens 16 jaar oud bent.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw IP-adres, dat u van uw Internet Service Provider (ISP) heeft ontvangen, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon. Zodra u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens op een wettelijk toegestane manier te gebruiken, waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Versturen van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft verstrekt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen over soortgelijke goederen of diensten uit ons productassortiment als die welke u al heeft gekocht. In overeenstemming met § 7 lid 3 UWG hoeven we hiervoor geen aparte toestemming te krijgen. In dit verband wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling voor gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door de aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7.3 Reclame per briefpost

Op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling voor gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of firmanaam in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO - op te slaan en deze informatie te gebruiken om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een corresponderend bericht te sturen naar de verantwoordelijke.

8. gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de afhandeling van de afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden met de levering in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportfirma die de opdracht heeft gekregen, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier in het volgende expliciet op wijzen. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

8.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en –afhandeling

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

Voor de levering van bestellingen werken we samen met externe dienstverleners (bijv. DHL). Deze verzendingsdienstverleners ontvangen de volgende gegevens om de betreffende bestelling uit te voeren:

 • Uw naam
 • Uw leveringsadres
 • Indien van toepassing, uw postnummer (als u de bestelling bij een DHL-verpakkingsstation wilt laten bezorgen)

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

PayPal

Als u betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de verwerking van de betaling. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen. PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij de bepaling van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.

9. gebruik van sociale media: video's

9.1 Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube embedding-functie om video's van de aanbieder "YouTube", die behoort tot Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de aanbieder pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens "YouTube" is het doel van deze cookies het verzamelen van videostatistieken, het verbeteren van de gebruikerservaring en het voorkomen van misbruik. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Ongeacht de weergave van de ingesloten video's wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking in gang kan zetten.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. online marketing

10.1 Met behulp van Google AdWords conversie tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en binnen Google AdWords de conversie tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken de Google AdWords-service om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites te adverteren met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google AdWords). We gebruiken de gegevens van de reclamecampagnes om te bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier willen we u reclame laten zien die voor u interessant is, onze website interessanter voor u maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten mogelijk maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen over het algemeen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. U ontvangt echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie uit te schakelen in uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies permanent deactiveren voor advertentievoorkeuren door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen om ze te voorkomen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn of slechts beperkt worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

11. Diensten voor webanalyse

11.1 Google (Universeel) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor de anonimisering van het IP-adres door het in te korten en elke directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Retargeting/remarketing/aanbeveling reclame

12.1 Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversie tracking technologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u naar onze site bent gekomen vanuit een Microsoft Bing advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina (conversiepagina). Indien in dit proces persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO vanwege ons legitieme belang bij een effectieve marketing.

De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen, wat een maat is voor het aantal gebruikers dat naar een conversiepagina komt nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een conversie-tracking-tag is geleid. Wij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Microsoft Corporation, met hoofdzetel in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse en Europese "Privacy Shield"-overeenkomst, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden door het Bing Ads Conversion Tracking cookie uit te schakelen van uw internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook de opt-outpagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ gebruiken om te controleren of Microsoft-reclamecookies in uw browser zijn ingesteld en deze uit te schakelen. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads kunt u terecht op het volgende webadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

12.2 Facebook Custom Audience via de pixel methode

Deze website gebruikt de "Facebook pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Als er expliciet toestemming wordt gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-reclame hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en uit Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw wettelijke voogd om toestemming. Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook het gebruik van cookies door derden zoals Facebook uitschakelen op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/. Als u expliciet toestemming heeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, kunt u zich afmelden voor het verzamelen van gegevens en het aanmaken van een gebruikersprofiel en het instellen van cookies voor de toekomst door de volgende link te gebruiken om een afmeldingscookie te verkrijgen.

13. Het gebruik van een live chatsysteem

13.1 Zendesk

Op deze website worden pseudonieme gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Zendesc Inc, 1019 Market St, San Francisco, VS (www.zendesk.com) voor het doel van webanalyse en om het live chatsysteem te bedienen om live ondersteuningsverzoeken te beantwoorden. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie bevat, wordt deze verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie. De met Zendesk technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene. Om het opslaan van Zendesk cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het in het impressum vermelde e-mailadres. Zendesk Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

14. gereedschap en andere

14.1 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Deze functie wordt vooral gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijk persoon wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door automatische en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat de verzending van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele bereidheid tot handelen op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Google LLC met het hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.2 Gebruik van Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel te presenteren. Door gebruik te maken van deze service wordt onze locatie aan u getoond en wordt elke benadering gemakkelijker gemaakt. Wanneer u de subpagina's opent waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang dat Google heeft bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Google LLC, met zetel in de VS, is gecertificeerd voor de US-Europese "Privacy Shield"-gegevensbeschermingsovereenkomst, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus de kaartweergave op deze website kan in dit geval niet worden gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.3 Trusted Shops Trust Badge

Om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om het Trusted Shops lidmaatschap aan te bieden aan kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge geïntegreerd op deze website. Dit dient de bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechthebbenden in een optimale marketing van ons aanbod, art. 6 exp. 1 lit. f DSGVO. Het Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15 C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt voltooid of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

14.4 Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De Tag Manager wordt gebruikt om tracking tools en andere diensten, genaamd website tags, te beheren. Een tag is een element dat wordt opgeslagen in de broncode van onze website, bijvoorbeeld om voorgedefinieerde gebruiksgegevens vast te leggen. De Google Tag Manager werkt zonder het gebruik van cookies. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (zie de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking) naar hen worden doorgestuurd. Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server van Google in de VS. In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. De wettelijke basis is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, gebaseerd op ons legitiem belang om verschillende tags op een eenvoudige manier te integreren en te beheren op onze website.

15. Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht van toegang in overeenstemming met artikel 15 DSGVO: in het bijzonder heeft u recht van toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van artikel 46 van de FADP worden geboden wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen.

Recht op correctie conform art. 16 DSGVO: u heeft het recht om onjuiste gegevens over u te corrigeren en/of onvolledige gegevens waarover wij beschikken onverwijld te vervolledigen.

Recht op verwijdering conform art. 17 DSGVO: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de DPA: u heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te laten verwijderen vanwege een ongeoorloofde verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, nadat wij de gegevens niet meer nodig hebben zodra het doel is bereikt, of indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld dat onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan het bezwaar.

Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is;

het recht om toestemmingen die zijn verleend krachtens artikel 7, lid 3, van de DSGVO in te trekken: U hebt het recht om op elk moment, met ingang van de toekomst, elke toestemming voor de verwerking van gegevens te herroepen als deze eenmaal is verleend. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping;

recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, hebt u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, zonder dat dit afbreuk doet aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

15.2 Recht van Bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een belangenafweging op basis van ons allergrootste legitieme belang, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met gevolgen voor de toekomst. Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens. Wij behouden ons echter het recht voor om de gegevens verder te verwerken als wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing doeleinden.

16. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of wij geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.

17. Wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat u altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen aan onze diensten in het privacybeleid door te voeren, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe diensten introduceren. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.